Клиенти

Екипът на дружеството има опит при извършване на независим финансов одит и счетоводни услуги  за клиенти от различни сектори на икономиката

Рекламни дейности

Строителство

Производствени предприятия

Търговия със стоки

Производство и търговия с електроенергия

Търговия с фармацевтични продукти

Хазарт

Юридически лица с нестопанска цел

Телекомуникации

Юридически дейности

Проекти финансирани от Европейския съюз