За нас

Такс Акаунт Одит ООД

Дружеството извършва независим финансов одит,  финансови прегледи и анализи, проверка на разходи по проекти, финансирани от ЕС и други източници

Такс Акаунт ООД

Дружеството извършва широк спектър счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети в съответствие с НСС и МСС/МСФО, данъчни и счетоводни консултации.

От месец Септември 2011 година Такс Акаунт ООД е член на международната мрежа от независими фирми, извършващи услуги в областта на финансовия одит, бизнес и данъчни консултации и професионално счетоводство EuraAudit International да стане EAI International, представена в 250 офиса в цял свят

Нашите цели

–       бързи и компетентни съвети

–       решения в реално време на конкретните потребности на клиентите

–       непрекъснато повишаване на качеството на обслужване

–       конфиденциалност

–       резултатно и дългосрочно сътрудничество

Съдружници в дружествата

Регистриран одитор Диана Йорданова Кискинова, Д.Е.С., Диплома № 620 издадена от ИДЕС

Контакт : +359 887/ 612 117

Регистриран одитор Светла Константинова Ламбрева, Д.Е.С., Диплома № 663, издадена от ИДЕС

Контакт : +359 888/ 369 325