Контакт

Адрес за кореспонденция:

гр.София, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 99 /сграда на ЦКС/, ет.10, офис 8,  Такс Акаунт ООД

Служебен тел/факс: 02/ 980 93 97

taxaccount@abv.bg

office@taxaccount-bg.com